CfP 11-2019

Datum objave: srijeda, 16. oktobar 2019.

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za subjekte koji pružaju podršku razvoju poslovanja

Kako se prijaviti? Prijave se podnose isključivo na e-mail adresu: rsoc.applications@unops.org Obrasci se mogu popuniti na crnogorskom ili engleskom jeziku....

Rok za prijavu:
subota, 30. novembar 2019. 24:00

CFP 06-2019

Datum objave: utorak, 18. jun 2019.

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za preduzetnike, mikro i mala preduzeća

Kako se prijaviti? Prijave se podnose isključivo na e-mail adresu rsoc.applications@unops.org. Obrasci se mogu popuniti na crnogorskom jeziku....

Datum zatvaranja:
petak, 20. septembar 2019. 24:00