O projektu

Projekat “Norveška za vas – Crna Gora”


kroz prvu fazu od decembra 2018. do jula 2021, doprineo je ujednačenom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore sa fokusom na 16 najmanje razvijenih lokalnih samouprava, kroz povećanje mogućnosti za zapošljavanje, podršku socijalnoj koheziji i unapređenje lokalne infrastrukture.

Kroz drugu fazu projekta koja će trajati od jula 2021. do septembra 2023, projekat će podržati unapređenje efikasnosti i efektivnosti podrške za razvoj i transformaciju sektora mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i unapređenje inovacionog ekosistema i jačanje institucija zaduženih za razvoj inovacija u Crnoj Gori, u skladu sa novim zakonskim i strateškim okvirom i najboljim evropskim praksama.

Implementacija


Donator: Kraljevina Norveška
Budžet: 2,4 miliona eura
Trajanje: decembar 2018 – septembar 2023.
Sprovodi: UNOPS u partnerstvu sa UNDP

Metodologija realzacije projekta u prvoj fazi bila je u potpunosti zasnovana na grant šemi podrške, tako da bespovratna sredstva budu dodijeljena kroz konkurentni proces selekcije korisnika iz sektora privrede, civilnog društva i lokalnih samouprava, obuhvatajući i različita udruženja i javne ustavnove. U drugoj fazi, osim grant šeme, predviđeni su i drugi vidovi podrške, koji imaju za cilj poboljšanje sistemske podrške inovacijama i sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća kroz razvoj kapaciteta nacionalnih i lokalnih partnera koji podržavaju ovaj sektor, putem njihovog boljeg povezivanja, unapređenja pristupa, regulative vezane za upravljanje, procesa i alata.

Krajni korisnici prve faze projekta bili su nezaposleni i zajednice u nepovoljnom društvenom položaju, ali i cjelokupno stanovništvo opština koje su po nacionalim parametrima označene kao opštine sa najnižim indeksom razvijenosti. U drugoj fazi intervencija je proširena na podršku razvoju i transformaciji sektora mikro, malih i srednjih preduzeća i njihovih krajnjih korisnika, u koje spadaju i gore navedeni, u svim opštinama u crnoj gori, kao i poboljšanju kapaciteta institucija iz inovacionog ekosistema.

Partneri