Unapređenje pristupa zapošljavanju

Kroz povećanje tehničkih i ljudskih kapaciteta mikro i malih preuzeća, kao i preduzetničkih djelatnosti, najmanje 35 osoba bi trebalo da dobije zaposlenje. Javni poziv sproveden je od 18. juna do 20. septembra 2019, u okviru kojeg je odobreno finansiranje 21 projekta.

Uz to, biće organizovana obuka za najmanje 60 nezaposlenih osoba kod poslodavaca iz opština obuhvaćenih projektom, a prema očekivanom rezultatu, barem njih 30 biće zaposleno, što će uticati na smanjenje broja nezaposlenih, naročito iz najugroženijih društvanih katergorija.