Žabljak, 26. novembar 2020.

Bolja komunalna infrastruktura na Žabljaku uz podršku Kraljevine Norveške

Sada 14 porodica sa više od 40 članova u Vučedolskoj ulici dobilo  je pristup kanalizacionoj mreži, koja će doprinijeti i poboljšanju uslova života za 3.500 stanovnika Žabljaka.

Komunalna infrastruktura u opštini Žabljak unaprijeđena je uz podršku Kraljevine Norveške preko projekta “Norveška za vas - Crna Gora”, kroz izgradnju kanalizacione mreže u Vučedolskoj ulici.

Poboljšanje upravljanja otpadnim vodama jedan je od prioriteta opštine Žabljak, tako da već duži vremenski period traje modernizacija ovog sistema, posebno od 2013. godine, kada je na Žabljaku izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Širenjem kanalizacione mreže smanjuje se upotreba septičkih jama, koje predstavljaju izuzetnu opasnost po očuvanje životne sredine. Radom na ovom vidu infrastrukture, najveći dio glavnih ulica u gradskom jezgru, povezan je na kanalizacionu mrežu. U ovoj opštini, trenutno je akcenat na izgradnji kanalizacije u sporednim ulicama, u cilju funkcionisanja postrojenja za preradu otpadnih voda u punom kapacitetu, kao i pokrivenosti cijelog gradskog područja kanalizacionom mrežom.

Zahvaljujući podršci Kraljevine Norveške, 14 porodica sa više od 40 članova u Vučedolskoj ulici dobilo  je pristup kanalizacionoj mreži, koja će doprinijeti i poboljšanju uslova života za 3.500 stanovnika Žabljaka, kao i turista koji ovdje borave.

“Izražavam zadovoljstvo što smo na uspješan način priveli kraju ovaj, za opštinu Žabljak, izuzetno važan projekat, koji u značajnoj mjeri unapređuje kvalitet javne infrastrukture u našem gradu. Koristim priliku da se zahvalim na podršci Kraljevini Norveškoj, Kancelariji UNOPS-a,  ali i svima onima sa kojima smo sarađivali tokom realizacije ovog projekta”, kaže predsjednik opštine Žabljak Veselin Vukićević.

Kroz projekat “Norveška za vas - Crna Gora”, Kraljevina Norveška finansirala je ovaj projekat sa 26.604 dolara, dok je opštine Žabljak učestvovala sa 3.079.

“U okviru poziva za razvoj lokalne infrastrukture, odabrali smo sedam projekata koji će vrlo konkretno poboljšati kvalitet života u lokalnim zajednicama manje razvijenih područja Crne Gore. Jedna od naših prioritetnih oblasti bila je i upravljanje otpadnim vodama, pa danas na Žabljaku imamo opipljive rezultate kroz razvoj komunalne infrastrukture”, rekao je menadžer projekata “Norveška za vas - Crna Gora” Armen Čekić.