Podgorica, 30. jun 2020.

Jačanje konkurentnosti ženskih biznisa uz podršku Norveške

Korisnicama ovog projekta biće pružena podrška u vidu mentoringa, edukacije, izrade sajtova i promotivnog materijala, a u cilju unapređenja kvaliteta njihovih proizvoda, vidljivosti, tržišne konkurentnosti i profitabilnosti njihovih biznisa.

Projekat „Jačanje konkurentnosti ženskih biznisa kroz direktnu prodršku“, koji sprovodi Asocijacija poslovnih žena Crna Gore uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške u okviru programa „Norveška za vas – Crna Gora”, ima za cilj da unapredi žensko preduzetništvo u Crnoj Gori kroz razvoj i obezbjeđivanje preduslova za jačanje konkurentnosti za tri preduzentice iz Nikšića i osam članica klastera „Vrijedne ruke“ Bihor iz Petnjice.

Korisnicama ovog projekta biće pružena podrška u vidu mentoringa, edukacije, izrade sajtova i promotivnog materijala, a u cilju unapređenja kvaliteta njihovih proizvoda, vidljivosti, tržišne konkurentnosti i profitabilnosti njihovih biznisa. Sve projektom predviđene aktivnosti se realizuju uz ekspertsku podršku iskusnih mentorki, članica Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, koje će preduzetnicama, pored planiranih aktivnosti, omogućiti i dodatnu podršku u vidu umrežavanja, kontinuiranog savjetovanja i praćenja i nakon realizacije projekta.  

U Asocijaciji poslovnih žena ističu da je trenutno u fazi realizacije izrada dva sajta, jedan za preduzeće Herbs&Clay, u vlasništvu Ane Milović Jasikovac iz Nikšića i drugi za klaster „Vrijedne ruke“ Bihor iz Petnjice, kao i dva biznis plana za preduzeće Herbs&Clay i preduzetnicu Lidiju Giljen iz Nikšića. 

Predsjednica Asocijacije poslovnih žena Crne Gore Ljubica Kostić-Bukarica je podsjetila da je Asocijacija kroz desetogodišnji rad realizovala brojne projekte koji se odnose na ekonomsko osnaživanje žena u čitavoj Crnoj Gori.

„Tokom posljedne dvije godine, kroz različite projekte, motivisali smo veliki broj žena i mladih ljudi da se uključe u biznis. Smatram da jedino saradnjom možemo da uspostavimo bolje okruženje za razvoj biznisa u Crnoj Gori i time doprinesemo napretku zajednice u kojoj živimo i radimo. Ovakve rezultate ne bismo mogli da postignemo bez predanog i nesebičnog angažmana naših članica, vlasnica biznisa i menadžerki, kao ni finansiranja od strane internacionalnih organizacija i institucija, koje prepoznaju Asocijaciju kao relevantnog partnera na planu unapređenja ženskog preduzentištva u Crnoj Gori, što je slučaj  i sa projektom koji trenutno realizujemo. Iskoristila bih priliku da se zahvalim Kraljevini Norveškoj, koja je prepoznala značaj ulaganja u ženski preduzentički potencijal u Crnoj Gori i finansirala projekat, kroz koji će naše korisnice unaprijediti svoje biznise i još kvalitetnije se pozicionirati na tržištu”, rekla je Kostić-Bukarica. 

Projekat „Jačanje konkurentnosti ženskih biznisa kroz direktnu prodršku“ trajaće osam mjeseci i njegova ukupna vrijednost je 33.000 dolara, od čega 31.500 dolara finansira Kraljevina Norveška, 1 1.500 dolara sufinansira Asocijacija poslovnih žena Crne Gore.