Podgorica, 26. decembar 2019.

Održane informativne sesije za projekte stručnog osposobljavanja

U okviru javnog poziva za sprovođenje projekata stručnog osposobljavanja, koji Kraljevina Norveška finansira sa 150.000 evra kroz Projekat „Norveška za vas – Crna Gora“, informativne sesije za sve zainteresovane održane su u Podgorici, Pljevljima i Bijelom Polju.

Više od 70 zainteresovanih predstavnika privatnih firmi, lokalnih samouprava, licenciranih organizatora obrazovanja odraslih i nevladinih organizacija dobilo je sve informacije o procesu prodnošenja projektnih prijedloga, kao i dodatna pojašnjenja od predstavnika Projekta. Najviše razgovora je bilo o modelima realizacije obuka, koje dobitnici bespovratnih sredstava treba da sprovedu.

„Cilj ovog poziva je da najmanje 60 nezaposlenih iz manje razvijenih opština Crne Gore dobije kvalitetnu stručnu obuku u cilju osnaživanja za pronalaženje zaposlenja, kao i da najmanje polovina njih dobije posao. U postupku evaluacije, biće vrednovani projekti za koje bude utvrđeno da će konkretno unaprijediti kompetencije nezaposlenih“, rekao je menadžer projekta „Norveška za vas – Crna Gora“ Armen Čekić.

Privatne firme, lokalne samouprave ili javna preduzeća, licencirani organizatori obrazovanja odraslih, nevladine organizacije i drugi entiteti za sprovođenje programa obuke za nezaposlene mogu podnijeti prijedloge projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u visini od 5.000 do 30.000 evra za organizovanje obuka od dvoje do 12 polaznika, od kojih polovina treba da dobije zaposlenje. Detaljni kriterijumi javnog poziva i dokumenta za podnošenje prijave nalaze se na sajtu projekta www.norveskazavas.me, a prijave mogu biti podnijete do 30. januara 2020. godine.