CfP 11-2019

Datum zatvaranja: subota, 30. novembar 2019. 24:00

Datum objave: srijeda, 16. oktobar 2019.

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za subjekte koji pružaju podršku razvoju poslovanja

Rezultati Javnog poziva i spisak korisnika bespovratnih sredstava

Kako se prijaviti?

 • Prijave se podnose isključivo na e-mail adresu: rsoc.applications@unops.org
 • Obrasci se mogu popuniti na crnogorskom ili engleskom jeziku.
 • Svi obrasci neophodni za prijavljivanje dostupni su na dnu ove stranice.

Cilj poziva

Unapređenje održivosti i konkurentnosti malih biznisa, njihovo širenje na nova tržišta, kao i uvođenje profesionalnih standarda uz pomoć subjekata za podršku poslovanju.

Ko može da se prijavi?

Svi subjekti koji se pružaju podršku razvoju malog biznisa koji su registrovani na teritoriji Crne Gore, uz uslov da se predložene aktivnosti u okviru ovog poziva dominantno sprovode na području sledećih opština: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Danilovgrad, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Rožaje, Šavnik, Ulcinj i Žabljak.

Organizacije / institucije identifikovane kao subjekti za podršku razvoja malog biznisa, u okviru ovog poziva, su:

 • Lokalna samouprava (sekretarijat za razvoj privrede ili preduzetništva, ili bilo koji drugi relevantni sekretarijat)
 • Biznis centri (inkubatori)
 • Istraživački instituti i akademske organizacije
 • Organizacije civilnog društva pravno obavezane da podrže zarvoj biznisa, uključujući:
  • Klasteri;
  • Poslovna udruženja;
  • Centri/instituti/klubovi za razvoj biznisa i preduzetništva;
  • Ostali;
 • Ostali entiteti koji stututom ili nekim drugim aktom predviđaju pružanje podrške razvoju biznisa. 

Ciljna grupa

Ciljna grupa u kontekstu ovog Poziva, su mali biznisi ovde identifikovani kao: preduzetnici, mikro i mala preduzeća, gazdinstva, kooperative i organizacije civilnog društva koji su već udruženi ili imaju potencijal da se udruže u različite forme asocijacija. 

Vrijednost i trajanje projekta

Ukupan budžet u okvitu ovog poziva iznosi 200.000 evra.

LOT 1 - za projekte koji se realizuju na području jedne opštine, vrijednost grantova iznosi od 10.000 do 20.000 evra (11.000 do 20.000 američkih dolara)

LOT 2 - za projekte koji se realizuju na nivou dvije ili više opštine, vrijednost grantova iznosi od 20.000 do 40.000 evra (22.000 do 44.000 američkih dolara)

Trajanje projekta: do 10 mjeseci.