Povećanje socijalne uključenosti kroz poboljšanje uslova života

Kroz ovaj rezultat, predviđeno je ekonomsko osnaživanje manje razvijenih opština kroz finansijsku podršku projekatima koje će realizovati zajedno organizacije civilnog društva, sektorske asocijacije, udruženja i lokalne jedinice samoprave sa svojim službama. Kroz najmanje 15 projekata, koji će direktno ili indirektno uticati na ostvarivanje prihoda i povećanje mogućnosti zapošljavanja, biće ojačana saradnja svih uključenih partnera na nivou opštine, kao i među samim opštinama obuhvaćenih projektom. Dodatno, biće podržano i najmanje pet infrastrukturnih projekata čiji će nosioci biti lokalne samopurave i njihove službe i ustanove, koji će u partnerstvu sprovoditi jedna ili više opština, sa ciljem da se ojača ekonomski prosperitet jedinica lokalne samouprave obuhvaćenih projektom i utiče na smanjenje stope iseljavanja stanovništva ovih opština.